Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden en doen van leveranties zijn de algemene consumentenvoorwaarden voor de hovenier van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nr. 5123 en zullen op uw verzoek worden toegezonden.